S vámi vrátíme naší zemi budoucnost

Milí přátelé,

Vloni jste mě podpořili v boji o Senát celkem 13805 hlasy. Věřím, že mě a Pirátům a Starostům dáte svou důvěru i nyní.❤️ Nejzásadnější volby za dlouhé roky jsou tady. Toto je chvíle nás všech.
Ještě není pozdě vrátit důvěru v politiku a přinést změny, které využijí zlaté české ručičky a naše mozky k vybudování budoucnosti, kterou si všichni zasloužíme.

Nenechme vyhrát populisty a extremisty a už se konečně naštvěme a pojďme k volbám.
Stačilo!

Je rok 2021 a nám s populistickou a rozhazovačnou vládou ujíždí vlak.
Stačilo!

Ochrana životního prostředí není sprosté slovo, ale příležitost pro ekonomiku a pro naše zdraví.
Czechzit a vystoupení z NATO je s populisty a extremisty reálná hrozba.
Musíme začít stavět byty, ale s novým stavebním zákonem, který jsme připravili a který stavby urychlí.

Musíme vrátit lidem důvěru ve vládu a přestat brát podnikatele a živnostníky jako gaunery.

3 roky jako zastupitel Plzně bojuji zejména s arogancí mocných při krátkozrakých a proti vůli občanů jdoucích kroků. Jen např. uvedu ve švech praskající Valchu, byty v Borském parku a další.

Věřím, že má 17 letá praxe v internetovém podnikání a mé právnické vzdělání by byly přínosem pro legislativní práci ve Sněmovně.

Nenechte se otrávit, zvyklat lžemi, které o nás šíří.

Děkuji všem.

Váš Daniel Kůs

Děkuji za podporu!

#vraťmezemibudoucnost

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.