Bankovní identita a Portál občana

Počátek skutečné revoluce v elektronizaci nejen státní správy u nás

Se vznikem Bankovní identity a její aktivací všem klientům bank s elektronickým bankovnictvím ze zákona svou Bankovní identitu už nejspíše máte, neodmítli jste-li její aktivaci v určité době před okamžikem platnosti zákona nebo nevypnuli jste si ji pro ověřování své identity třetím stranám po její aktivaci či jste její smlouvu nevypověděli.

Elektronicky dostupné služby státu a samospráv dovolují přihlášení klienta právě i s pomocí Bankovní identity. Přihlášením přes Bankovní identitu se autorizujete Národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci (https://www.eidentita.cz) s použitím stejných údajů, které používáte
k přihlášení do svého elektronického bankovnictví. Není třeba nic navíc, nemusíte kvůli tomu nikam předem chodit, jste-li českým občanem.

Národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci po svém přihlášení dovolujete jednorázově nebo trvale sdělit předmětné službě informace o své osobě. Zde též můžete své předchozí souhlasy odvolat.

Přihlášení Bankovní identitou umožňuje například nový portál Moje Daně, ePortál ČSSZ a Portál občana. S její pomocí se ze zákona není možné přihlásit ke službám, které neposkytuje státní orgán nebo orgán územního samosprávného celku (nekvalifikovaní poskytovatelé).

Toto omezení je možné překonat s Bankovní identitou aktivovaným Mobilním klíčem eGovernmentu a k přihlášení použít ten, čímž se vyhnete nutnosti navštívit přepážku Czech Pointu.

Portál občana se pokouší zastřešovat a zpřístupňovat všechny digitální služby veřejné správy, které jsou poskytovány občanům elektronickou cestou. Portál některé služby veřejného sektoru poskytuje sám (např. kalendář a úložiště dokumentů) a k dalším své uživatele pouze přesměrovává, většinou včetně jejich přihlášení (např. na ePortál ČSSZ, eRecepty atd.) a některé zpřístupňuje vlastním uživatelským rozhraním, ale sám neposkytuje jejich obsah (např. seznam nemovitostí ve vlastnictví uživatele, náhled na bodové konto řidiče či informace o dopravních přestupcích a údaje o osobních dokladech).

Portál občana bohužel dosud výrazně závisí na existenci správného typu datové schránky, přímé stažení oficiálních výpisů z rejstříků a jiných dokumentů s platným elektronickým podpisem neumožňuje (nechá je doručit do datové schránky), ale některé nabízí ke stažení alespoň v jejich neveřejné podobě.

S Bankovní identitou vřele doporučuji vyzkoušet, zda Vámi požadovaná služba už je elektronizována a přes Portál občana přístupná nebo ho navštívit i jen tak, abyste viděli, jaké možnosti jsou Vám už dostupné.
Schopnosti Portálu občana jsou stále rozvíjeny, snad v něm už brzy půjde i hradit správní poplatky on-line.

Přes Portál občana je od června možné například požádat o výměnu řidičského průkazu, zbývá-li mu méně než 90 dní platnosti nebo už je neplatný. Nový si stále musíte vyzvednout osobně, na zvoleném místě.

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.