Smlouvy v Plzni by už měly být zadávány bez chyb

Zneplatnění smluv a případné škody pro město. K tomu všemu mohlo dojít kvůli nedůslednému uveřejňování smluv v oficiálním registru. To obcím a jejich příspěvkovým organizacím nařizuje zákon.

Piráti v Plzni několikrát na jednání zastupitelstva upozorňovali na nedůslednost města při dodržování zákona o registru smluv, který nařizuje uveřejňovat městem uzavřené smlouvy v registru. Porušení zákona může v mnohých případech znamenat absolutní neplatnost smlouvy.

Pirátský zastupitel Daniel Kůs, který tento problém na zastupitelstvu otevřel, problém komentuje: „Žádali jsme vedení města o prověření některých konkrétních smluv, které jsme nalezli a kde jsem spatřoval nebezpečí absolutní neplatnosti. Také jsem žádal o lepší systém kontroly, aby k tomuto v budoucnosti nedocházelo.“

Na jednání zastupitelstva se vedení města snažilo problém lehce bagatelizovat s tím, že Piráti neuvádějí věci správně, a že město má až na výjimky smlouvy bez vad. Úřednický aparát se nakonec zachoval profesionálně. „Následná velmi dobrá komunikace s odborem evidence majetku skutečně potvrdila námi vytýkané vady ve zveřejnění některých smluv. Přesně tak si představuji spolupráci města a naši opoziční roli. Našli jsme nesrovnalosti, upozornili na ně a nenechali se odradit. Město pak ihned začalo pracovat na jejich nápravě i na zpřísnění postupů v rámci zadávání smluv do registru, tak, aby k tomuto již nedocházelo. Z toho plyne radost z dobře odvedené politické práce,“ dodává Kůs.

Všimla si i média:
Plzen.cz
Parlamentnilisty.cz

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.