Plzeň by měla podporovat startupy

Rozhodnutí podnikat je sice motivované soukromým ziskem, nicméně jeho případný úspěch prospívá i občanům města nebo země. Téměř vždy je nutná odvaha, pracovitost a obrovské nasazení. To platí dvojnásob u tzv. startupů.

Startup je podnikání na zelené louce, často jen ve fázi podnikatelského záměru a s vysokým rizikem neúspěchu. V rukou je drží většinou mladí lidé bez prostředků. Jsou pak závislí na finanční podpoře. Pokud do projektu kapitálově vstoupí investor, šance na úspěch se značně zvýší.

Piráti by rádi zapojili město do podpory těchto odvážných mladých lidí a jejich startupů. Vytvořme pro ně dostatečné možnosti k rozvoji, třeba formou pronájmu kanceláří za symbolickou cenu, formou bezplatných právních nebo daňových konzultací. Formou propagace na investorských platformách. Toto jsou často velké překážky, které zabrání startupu, aby se rozjel a stal firmou a realitou.

Zanechme v těchto odvážných podnikavých lidech dojem, že to bylo právě jejich město, které je podpořilo a tím přispělo k jejich úspěchu. Jejich úspěch bude pak i naším. Přinesou nám všem více peněz na daních, přitáhnou nové byznysmeny do Plzně.

Každý z nás zná nejúspěšnější zahraniční startupy, které používáme, jako Facebook, Google nebo Instagram, ale jsou i nějaké české? Ano, nejúspěšnějším je kiwi.com nebo Socialbakers ale i další jako epojisteni.cz nebo menší usetreno.cz nebo spendee.

Proč neudělat rozumně vynaloženou podporou těchto mladých odvážných startuperů z Plzně takové malé Silicon Valley. Může se to zdát přemrštěné, ale pojďme to pojmout jako náš společný startup, který věří v nadšení, schopnosti a nápady mladé generace a v naše město.

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.