Město přišlo o 54 miliónů, Piráti chtějí zjistit čí vinou

Piráti budou na čtvrtečním zasedání ZMP požadovat prošetření kauzy Úslavského kanalizačního sběrače. Projekt realizovaný v letech 2014-2015 měl pro město nákladnou dohru. Radní ve snaze dokončit tuto problematickou stavbu souhlasili v létě 2015, aby spor o vícenáklady s firmou POHL cz a.s. řešil rozhodčí soud. Ten však 7. listopadu 2018 rozhodl, že město musí stavební firmě vyplatit v součtu přes 54 miliónů jako náhradu škody. Ta podle soudu firmě vznikla v důsledku špatné projektové dokumentace dodané městem.

Podle Pirátů je nutné zjistit, kdo za nastalou situaci nese zodpovědnost a vyvodit z toho důsledky „Je jasné, že někdo udělal chybu. Není možné, aby město jen ‘spláchlo’ celou záležitost rozpočtovým opatřením a informativní zprávou. Za takové peníze jsme mohli postavit třeba školku” říká Pavel Bosák, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Piráti navíc poukazují na to, že není jisté, zda rada měla pravomoc město k arbitráži zavázat. „Souhlasem k arbitráži se smluvní strany zříkají části svých práv, protože neumožňuje odvolání. Takto závažný krok by mělo předem schválit zastupitelstvo.” dodává Pirátský zastupitel Mgr. Daniel Kůs

Část nákladů projektu byla hrazena z dotace MŽP. Kanalizační sběrač měl zhotovitel původně razit tzv. mikrotuneláží bez nutnosti výkopu. Během prací však zápolil s tvrdší horninou, než projektová dokumentace předpokládala. Tím došlo ke zničení drahé techniky a dalším vícenákladům. „Město musí prověřit, jakou zodpovědnost nese projektant a zda je možné po něm požadovat náhradu.” uvedl Pavel Šrámek, předseda Místního sdružení Pirátů.

Všimla si i média:
Plzen.cz
ceskypohled.eu
plzenskyrozhled.cz

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.