Poliklinika Slovany prodána a vedení města ukazuje Plzeňákům dlouhý nos!

Prodej zpečetěn. Naprostou aroganci moci prokázaly strany vládnoucí koalice Plzně, když na 17.schůzi Zastupitelstva města Plzně konané 9. 11. 2020 prohlasovaly prodej polikliniky na Slovanech i přes dlouhodobý odpor Plzeňáků. Pro hlasovala celá koalice ODS-ANO-CSSD-TOP09 včetně pana starosty Slovan.

Po dobu několika měsíců jsme se snažili vedení města přesvědčit, že je krátkozraké se posledního zdravotnického zařízení ve vlastnictví města Plzně zbavovat.

Chápali jsme argumenty pro prodej a zvláště ve světle současné situace v městské kase v důsledku koronavirové krize, ale nepovažovali jsme je za dostatečné. Tady jsou některé z nich:

Peníze opravdu město potřebuje a vysoutěžená cena 125 miliónů je dobrá.
Já jsem navrhoval za Piráty zrušení programu dronů, protože si město dál nemusí hrát s letadýlkama za peníze Plzeňáků a přechod z Windows na Linux. Obojí by za jedno funkční období ušetřilo cca 80 miliónů korun.

Město má pravomoc prodávat svůj majetek.
To nezpochybňuji, ale je nutné brát zřetel na to, jaký je to majetek. Zdravotnictví má svá specifika a nejde zde jen tak o nějakou obyčejnou budovu. O tom také na zastupitelstvu ve svém příspěvku mluvil i kolega zastupitel Petr Vileta, který se mnou petici organizoval.

Je zde pojistka na zachování zdravotnické péče po dobu 15 let.
Původně tam bylo 10 let, pak se to změnilo na 15 let. Hnutí ANO to prezentuje jako svůj úspěch, aby nemuseli přiznat, že si s nimi ODS dělá, co chce. Navíc v zahraničí je běžné u takovýchto druhů smluv i pojistky na 50 let. 

Naším nejzásadnějším argumentem ale byla petice a rozhovory s Plzeňáky. Z nashromážděných více jak 800 podpisů pod petici proti prodeji Polikliniky a ze stovek rozhovorů, které jsme u stánku já i moji kolegové vedli, mohu odpovědně prohlásit, že si Plzeňáci prodej nepřáli. Bohužel ani toto nevzalo vedení města na vědomí. Těsně před hlasováním jsem ještě navrhnul stažení tohoto budu z hlasování, ale ani to neprošlo.

Tady si dovolím krátké odbočení, ale nebojte, souvisí to s tématem až moc. Piráti podporují prvky přímé demokracie, podporují naslouchání lidí a nechtějí jejich názor ignorovat. V tomto se zásadně lišíme např. od ODS. To je právě ten styl vládnutí na kterým se neshodneme a který chceme změnit.

Aby bylo jasno. Piráti budou ve svých postojích pokračovat i v budoucnu. Nenecháme se tímto odradit. Budeme se dál ptát Plzeňáků a snažit se je zapojit do dění a řídit se i jejich názorem. Nikdy nebudeme ignorovat jejich hlas, jak se to děje nyní.

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.