Plzeňské Peklo jde do prodeje. Za pakatel. Odpovědnost? Žádná!

Každá obec, každé město, každý kraj, respektive jeho vedení, musí mimo investic, sestavování rozpočtu, územního plánování také spravovat svůj majetek, zvláště pak ten nemovitý.

Co to obnáší? Běžné opravy, údržbu, ale především důslednou kontrolu stavu. Ve zdravotnictví se tomu říká prevence. I my chodíme na preventivní prohlídky k zubaři, aby nám kaz nezlikvidoval zuby.

Ptám se, kde byla preventivní kontrola stavu budovy KD Pekla v posledních 20 letech? Proč se ještě v roce 2015 investovalo 15 milionů korun do plynového kotle? Zodpovědnému správci by muselo být jasné k jakému stavu se Peklo blíží.

Kulturní dům Peklo je zdevastovaný dřevomorkou a stav ve kterém se prodává nejlépe vystihuje přívlastek „havarijní“. Vyvolávací cena 6 miliónů korun (cena 2 menších nových bytů v Plzni) o tom svědčí více než cokoliv jiného.

Bohužel nyní již jiná možnost, než prodej nebyla. Rekonstrukce za až 0,5 miliardy je nemožná. Město si ji dovolit nemůže.

Politické strany, které vládly Plzni musejí přijmout politickou odpovědnost za současnou situaci, ve které nezbývá nic jiného než prodej za zlomek ceny. Bohužel se k odpovědnosti nehlásí.

Nezbývá než si při příštích volbách těsně před vstupem do volební místnosti vzpomenout na v tu dobu již ne naše Peklo a svým hlasem vyvodit odpovědnost pro politické strany, které to způsobily. Jinak nás někdy v budoucnu čeká nějaké jiné další Peklo.

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.