Zdevastované Peklo a poliklinika Slovany Francouzská

Foto: Firmy.cz

Co mají obě tyto budovy společného? Obě půjdou do prodeje.
To je ale asi tak jediné společné.

Peklo nechaly politické garnitury zchátrat a neuhlídaly napadení dřevokaznou houbou. Teď již nic jiného než prodej za vyvolávací cenu cca 6,6 milionu nezbývá. Odhadní cena je cca 66 milionů.

K Peklu má celá generace Plzeňáků vztah, je to taková srdcovka. O to těžší je teď souhlasit s prodejem. Ale co je potřebné říci jasně je odpovědnost vedení města a tím v žádném případě nemyslím jen to současné. ODS byla za posledních 20 let v každé radě města. Odpovědnost je jasná.

Navíc nyní bude i za zlomek ceny velmi těžké sehnat kupce, pořád je to památka a nový vlastník bude tak vázán celou řadou omezení.

Příběh polikliniky Slovany je zase jinou záležitostí. Tady není nutné prodávat vůbec. Poliklinika nevyžaduje žádné významné rekonstrukce a zdá se mne, že pod rouškou výmluvy(pravdivé) na chybějící finance v důsledku koronakrize se nyní bude prodávat z městského majetku, co bude zrovna po ruce.

Poliklinika je poslední poliklinikou ve vlastnictví Plzně a je žádoucí tento stav ponechat nezměněný. Vyvolávací cena je 69 milionů a podmínka na 15 let zde zachovat poskytování zdravotnických služeb. Běžně je takové období ve smlouvách v podobných případech i násobně delší.

Je zde důvodná obava, že se budoucí vlastník z toho nějak vyvlékne a nezachová ani toto nebo že bude tlačit na ceny nájmů lékařů, kteří zde provozují své praxe.

Jde o zdravotnické zařízení a to je veřejný zájem zcela jasný a město nemůže postupovat stejně, jakoby šlo o jinou běžnou budovu.

Připojte se k naší petici a pomozte nám tento záměr ještě zvrátit.

Podepsané petice (zde ke stažení) prosím posílejte nebo přineste k nám do Pirátského centra na adrese: U Zvonu 4/9, 301 00, Plzeň 3.

Případně můžete podepsat online petici ZDE.

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.