Plzeň zaspala v přípravě přechodu na alternativní zdroje energie

Žádná vize a nulový plán. Zatímco jiná města ve stínu energetické krize a rostoucích cen energií myslí na budoucnost svou i svých občanů a připravují se na větší podíl alternativních obnovitelných zdrojů a podporu komunitní energetiky, vedení Plzně spí. Říká to Daniel Kůs č.2 na kandidátce Pirátů v komunálních volbách v Plzni.

„Je jistě chvályhodné, že Plzeňská teplárenská v roce 2023 nezdraží teplo. To si samozřejmě mocenská klika u kormidla Plzně před volbami pojistila. To ovšem nemění nic na faktu, že se části této společnosti nemělo vedení města zbavovat před čtyřmi lety vůbec. Bez ohledu na skutečnost, že Křetínského EPH si nevede při řízení firmy vůbec špatně. Já bych se rodinného stříbra Plzeňáků prostě nezbavoval a trpím při vědomí, že dividendy částečně posíláme pražské fotbalové Spartě. Samozřejmě s nadsázkou řečeno,“ říká s úsměvem Daniel Kůs (Piráti).

Zpátky tedy k alternativním zdrojům energie. Podpora měst musí být ve dvou rovinách. Respektive tedy existuje i třetí rovina. Tou je čekání a schovávání hlavy do písku a vymlouvání se na ty nahoře na úrovni vlády a parlamentu. „Já ale zastávám progresivní a pragmatický přístup a okamžitou reakci, aby nám neujížděl vlak. Rovina první. Město musí jít příkladem a na většině střech nemovitostí ve svém vlastnictví nechat instalovat fotovoltaická řešení. Může využít dotační tituly právě k tomuto účelu pro municipality vypsané. Samozřejmě jsou i jiná řešení než fotovoltaické elektrárny. Například geotermální vrty a další. Ale zde je nutné vyčkat na správně nastavenou legislativu, která věřím brzy přijde,“ říká Kůs.

Rovina druhá. Město musí nastartovat masivní podporu komunitní energetiky. Čeká nás boom v oblasti solární energie na panelových domech, ve kterých žije většina Plzeňáků. Lze jim tak významně zlevnit cenu energie a ušetřit desítky milionů. Město zde má hrát úlohu informační a pomocné ruky pro jednotlivce a společenství vlastníků bytových jednotek, která uvažují, že se vydají tímto směrem. Již nyní současná legislativa částečně umožňuje vznik lokálních komunitních sítí elektřiny, které jsou schopné sdílet mezi sebou elektřinu vytvořenou právě ze solárních panelů.

Co to vlastně je komunitní energetika a jaké má přínosy?

Jde o výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které jsou ve vlastnictví obcí nebo skupin místních lidí nebo vlastníků bytových jednotek. Nejde zde o zisk, ale o sdílení energie vyrobené z udržitelného zdroje a za cenu, která je férová. Jistě není legislativa dokonalá a potřebujeme řadu změn, aby se to mohlo rozjet naplno. Ale to očekávám velmi brzy a je lepší být připraven již nyní.

Vedení města si nemůže dovolit být vizemi v devadesátých letech. Nesmíme zaspat tento přechod, který nás tak jako tak čeká. „Pokud se Piráti budou podílet na správě města, bude to spolu s masivní výstavbou nájemního bydlení jeden z nejzásadnějších úkolů s nejvyšším stupněm priority,“ uzavírá Daniel Kůs č.2 na kandidátce Pirátů v komunálních volbách v Plzni.

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.