„Oni jsou spolu, my jsme s vámi,“ říká Daniel Kůs

Za čtyři roky práce v plzeňském zastupitelstvu jsem se snažil stát na straně Plzeňáků a hlavně jim naslouchat. Bohužel až příliš často jsem viděl, jak jsou běžní občané osamoceni ve svých protestech a válcováni mocnými a jejich zájmy. Válcováni většinou těmi, které si sami zvolili a kterým uvěřili, že oni budou s nimi a na jejich straně. Ale oni nejsou s nimi, ale spolu.

Neměly by se ale zájmy města shodovat se zájmy lidí? Ano, ale často je tomu naopak. Lidí se vládnoucí kasta moc neptá, možná několik týdnů před volbami. Když si něco usmyslí, má obyčejný člověk jen pramalou šanci překazit jejich plány.
V tuto chvíli se Piráti často stávali poslední instancí, na kterou se občané obraceli s žádostí o pomoc, zastání nebo radu. Nikoho jsme nikdy neodmítli, pokud byly protesty odůvodněné a prokazatelně se o hlasy nespokojených občanů páni konšelé nestarali. Na rovinu, byl to boj s větrnými mlýny. Z opozice kritizovat, hlasovat proti, křičet do médií i sociálních sítí – často marně. Jsou spolu a spolu většinou vše silou prosadí. Právně mají vše dopilované do posledního detailu tak, aby se téměř nic nedalo napadnout. A přesto jsme nenechali nit suchou a vše podrobovali pečlivé analýze. Já z pohledu právního, kolegyně a kolegové zase každý dle své odbornosti. Nemohli jsme prostě nechat Plzeňáky, kteří si dovolili s něčím nesouhlasit a proti něčemu otevřeně bojovat, samotné.  Kauz byla celá řada, tak aspoň nějaké pro osvěžení paměti.

Kauza kácení stromů v Borském parku kvůli developerskému projektu sponzora ODS

Někdo namítne, že stavět se musí. Určitě. Ale s ohledem na lidi a prostředí, ve kterém žijeme. Navíc většinou jde o předražené „investiční“ byty, na které dnes dosáhne jen málokdo. Tady vzrostlé stromy musely k zemi i proti mým hlasitým protestům a protestům občanů. Místo řešení jsem se od současného primátora dočkal pouze vysvětlení, že nejde o Borský park. Ale šlo. A stromy šly stejně k zemi. Bohužel. Náhodou byl celý projekt sponzora ODS a developera pana Kreuzigera.

Kauza prodeje polikliniky Slovany

I přes mé hlasité protesty na zastupitelstvu, v médiích a petici, kterou jsem zorganizoval, ukázalo vedení města v čele s ODS opět Plzeňákům dlouhý nos a jejich dlouhodobé protesty ignorovalo a poliklinika se prodala.

Kauza na Doubravce za záchranu pískoviště

Pirátům z obvodu Plzeň 4 se podařilo prosadit vypovězení nájemní smlouvy v ulici nad Týncem s developerem, který hodlal zrušit pískoviště a zastavět klidový prostor mezi bytovkami. Tím byl ukončen dlouholetý spor mezi občany a městem.

Kauza Litické haly

Litické haly dodnes nestojí a je to výsledek boje občanů proti aroganci moci. Je to také výsledek houževnatého a letitého úsilí našeho kandidáta na primátora Pavla Bosáka. Ten bojuje za zájmy Litických stejně nekompromisně, jako ve všech dalších případech z pozice zastupitele města Plzně.

Kauza výstavby na Valše

Na Valše si lidé kupovali domy a byty s tím, že budou žít v přírodě. Všude se staví, les nakonec vždy ustoupí, ale Valcha na takový nápor zdaleka nebyla a není připravena. Chybí infrastruktura a celá řada dalších věcí. Snažil jsem se pomoci právní radou a poukazoval na problém i na jednání zastupitelstva. Bohužel město jde více na ruku developerům než lidem. A fakt, že přinutí developera, aby zaplatil jen projekt na školku, není žádným vítězstvím. Tu školku měl postavit na své náklady. Město má lepší karty než developeři, ale musí jich využívat.

Kauza hrozby kácení desítek stromů v Komenského ulici

Lidé z Lochotína si jistě pamatují, jak hrozilo, že na místo desítek stromů zde bude stát kostel. Františkáni nakonec sami ustoupili od záměru zde kostel stavět, ale pochybuji, že bez hlasů občanů a tlaku Pirátů v čele s Jiřím Rezkem by se toho docílilo. Problémem nebyl kostel, ale absence komunikace vedení obvodu s lidmi.

Tak bych mohl pokračovat dál a dál.

Jsem rád, že jsme do toho šli a nezalekli se kmotrovské mocenské kliky, která válcuje Plzeň už 30 let. Oni jsou opravdu spolu a dokazují to každý den. Ale my jsme s vámi a budeme i nadále. Věřím, že už za měsíc v silnější pozici a díky vašim hlasům budeme mít možnost poslat tento přístup a s ním i všechny kmotry do propadliště plzeňských dějin.

Publikováno v měsíčníku Plzeňský rozhled (9/2022)

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.