Bezúčelná buzerace Plzeňáků bude pokračovat dál

Politická elita v čele s ODS a její vlajkovou předvolební lodí v podobě nic neřešícího zákazu požívání alkoholu na veřejných místech města hlasovala proti mému návrhu na zrušení této buzerace Plzeňáků, říká Daniel Kůs č.2 na kandidátce Pirátů v komunálních volbách v Plzni.  

5x proč jsme proti?

Vedení města nikdy nevysvětlilo účel vyhlášky ani veřejný zájem, který má mít. Není tedy dost dobře možné ani zpětně vyhodnotit její přínosy. Omezování svobody v jakékoliv formě, zvláště jen pomocí obyčejné vyhlášky bez jasného označení veřejného zájmu, je prostě pouhou buzerací lidí. Navíc v situaci, kdy jsme si se zákazy užili v minulých letech své. 

Zákaz je příliš plošný a neurčitý. Má výjimky, které ještě více komplikují již tak dost složité vymáhání. 

Vymáhání se děje selektivně a sami strážníci si rozhodují po kom půjdou a koho nechají v klidu třeba na lavičce kousek od hospůdky. Před zákonem jsme si všichni ale rovni. Tímto je hrubě narušena tato rovnováha. Kohokoliv, kdo v danou chvíli popíjí třeba vně předzahrádky např. u Lokálu, tento zákaz naprosto bezdůvodně „kriminalizuje“.  

Za 4 měsíce účinnosti zákazu nepřinesl žádnou viditelnou změnu.  

„Je jasné, že nový primátor musel po svém nástupu, zvláště před volbami, přijít s nějakým velkým siláckým gestem. Gestem, které slibovalo jakési řešení. Ukázalo se, že jde opravdu jen o plácnutí do vody, které nejen že nic neřeší, ale podle mě ani nikdy řešit nemělo,“ nebere si servítky Daniel Kůs. „Na pondělním jednání plzeňského zastupitelstva byla šance na sebereflexi a na zrušení tohoto nesmyslného zákazu. To se bohužel nestalo a plzeňská ODS si opět prosadila svou, bez ohledu na mé jasné argumenty. Věřím, že se situace po volbách změní a umožní mi tento zákaz zrušit. Nežijeme v lehké době a buzerace je to poslední, co by měly politické špičky vůči Plzeňákům dělat,“ dodal Kůs. 

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.