Omezení heren v Plzni viselo na vlásku, jen kvůli mailu biskupa Holuba

Hazard chtějí v Plzni omezit všechny strany. Vyhláška, která zastropuje počet heren, byla připravena dobře. Je těsně před hlasováním, pondělí 20. června, tak co se ještě může zvrtnout? Plzeňský biskup, pan Holub, posílá email panu primátorovi Pavlu Šindelářovi, ve kterém vysvětluje, že jedna adresa, kde může být provozovna herny, je nemovitost biskupství. A to se mu nelíbí. Vědět to mohl a měl už od září roku 2021, ale neprotestoval.

Asi kvůli dobré pověsti katolické církve, kterou ale tímto bohužel těžko vylepší. Obsah mailu, který na poslední chvíli primátorovi přišel, detailně neznáme.

Nastává zvrat a primátor seznamuje zastupitele s žádostí pana biskupa. Jediným řešením je celou vyhlášku, jen kvůli jedné adrese, smést ze stolu.

Je svolána porada klubů, a pak se skoro hodinu živě diskutuje.

Otázkou je, zda by vedení města přistupovalo ve stejné situaci k podobné žádosti, zaslané běžným občanem na poslední chvíli polooficiální cestou stejně? Primátor i náměstek za ODS mi na můj dotaz řekli, že ano. Já tomu nevěřím.

Církev nebo její zástupce není více, než obyčejný Plzeňák, protože rovni jsme si přece nejen před Bohem, ale i před zákonem.

Nakonec to ale dobře dopadlo a to nejen díky hlasům Pirátů, ale i všech kolegyň a kolegů z ostatních stran, za což jim děkuji.

Sdílejte článek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Uděluji tímto výslovný souhlas fyzické osobě Mgr. Daniel Kůs, kandidátovy do senátu za Pirátskou stranu a město Plzeň, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Vaše jméno a příjmení
  • Váš kontaktní email
  • Vaše IP adresa

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely odpovědi na položený dotaz pomocí kontaktního formuláře

Mgr. Daniel Kůs bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s položeným dotazem to po dobu 2 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na daniel.kus@pirati.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.