PROGRAM LEGALIZACE

Musíme hodit předsudky za hlavu a zamyslet se

První nezbytným krokem je opustit předsudky týkající se psychotropních látek a začít je spravedlivě a efektivně regulovat. Bylo prokázáno, že některé psychotropní látky mají méně škodlivé společenské i zdravotní následky než alkohol nebo tabák. Zároveň je třeba si uvědomit, že jsme dnes svědky selhání kriminalizace drog, které nemá vliv na potlačení tohoto odvětví, jenž kontrolují zločinci. Chci nastavit tako takovou politiku psychotropních látek, která zajistí nejen účinnou kontrolu tohoto odvětví, ale i funkční systém prevence, regulace a pomoci, který předchází rizikům spojeným s jejich užíváním a zmírňuje jeho následky.

 

Reforma zákonů

Zákony o psychotropních látkách musí brát ohledy na potřeby a fungování společnosti. Musí být umožněno věděcké zkoumání a léčebné využití látek, které jsou dnes nelegální a jejichž léčebný potenciál je prokázán, např. při léčba rakoviny. Dospělí lidé nesmí být postihováni za pěstování a držení těchto látek pro osobní potřebu. Musí být zaručena svoboda věcně a objektivně informovat o psychotropních látkách a jejich pozitivních i negativních dopadech na lidský organismus a společnost.

Regulace pěstování a držení psychotropních látek

Legalizace pěstování a držení psychotropních látek pro osobní potřebu bude efektivním řešením v boji proti drogovým mafiím. Legalizace sníží poptávku na černém trhu a oslabí jeho nabídku i vliv na páchání trestné činnosti ve snaze získat předraženou psychotropní látku. Umožní se vznik registrovaných společenských klubů pěstitelů a uživatelů konopí. Neoprávněné nakládání s psychotropní látkou, například její prodej jiné osobě, poskytování nezletilým, užívání při řízení motorových vozidel či jiné činnosti, kde vliv psychotropní látky může způsobit obecné ohrožení, bude trestné.

 

Zdanění nového průmyslu

Obchod s drogami bude legalizován a zdaněn. Způsob výroby, prodeje a kontroly kvality budou stanoveny dle typu psychotropní látky. Povolení k obchodování s psychotropními látkami získá jen subjekt, který splní státem předepsané podmínky. Daň z prodeje psychotropní látky přinese do státního rozpočtu prostředky, ze kterých bude možné financovat léčbu preventivní programy v oblasti ochrany veřejného zdraví, vzdělávání, volnočasových aktivit nebo následcích pandemie.