Česko se vztyčenou hlavou

Dobré vztahy se sousedy, ale vztyčená hlava při jednání, zvláště pak vůči velmocem, které se snaží ovlivnit dění v naší zemi. Nikdo nemůže a nebude zasahovat do naší suverenity a je potřeba se nebát to dát jasně vědět.

Důraz kladu na spolupráci v rámci EU a v rámci NATO.

 

Naše záležitosti bychom měli vyřešit my, EU až jako záchranná brzda

Jsem zastáncem projektu EU a zároveň jsem zastáncem zásady subsidiarity a říkám, že EU musí dodržovat své zásady subsidiarity. Rozhodnutí by neměla být přijímána na úrovni EU, jestliže je lze lépe vyřešit na národní, regionální nebo místní úrovni.

 

NATO ano, ale nechci zavírat oči

Myslím si, že NATO by mělo být aliancí založenou na sdílených hodnotách a pokud se některá ze zemí NATO výrazně odkloní od těchto hodnot, měla by NATO opustit. Nechci, aby členové svým agresivním chováním zatahovali ostatní členy do válečných konfliktů. V mezinárodních sporech chci upřednostňovat diplomatická řešení před silovými.

Fotka od yacubeePixabay