PROGRAM BYDLENÍ

Dostupné bydlení pro mladé rodiny

V dnešních striktních podmínkách je zajištění si vlastního bydlení mimo možnosti mladých lidí. Následné bydlení s vysokým nájmem vyvolá u mladých rodin strach finanční tísně, kdykoliv přemýšlí o založení rodiny, které způsobí propad příjmů mladého páru. Mladá je rodina je takto tlačena do situace, kdy si musí vybrat mezi spořením si na zákonnou část půjčky k pořízení střechy nad hlavou anebo založením rodiny.

Střecha nad hlavou je základní lidskou potřebou. Chceme-li pomoci mladým rodinám v těžkých začátcích, je zapotřebí, aby stát pomohl zajistit nabídku dostupného startovacího bydlení.

Budoucnost mladých rodin je i naší budoucností. Pomozme jim v těžkých začátcích.

 

Podmínky pro hypotéky, nad kterými nezůstává rozum stát

Přísné zákonné podmínky hypotečních úvěrů, jsou pro mladé páry obtížně dosažitelné. Pokud se mladý pár rozhodl pro miminko, je to ze zákona přitěžující podmínka k půjčce na vlastní bydlení. Rodina je tímto nucena hledat nájem v tržním prostředí, kde cena nájmu může i dvojnásobně převýšit jejich potenciální splátky hypotéky. Mladý pár si zaslouží založit rodinu a jistotou střechy nad hlavou.

Zdroj Freepik

Družstevní bydlení a baugruppe

Ve městech vázne výstavba nových bytů, neboť proces stavby je velmi složitý. Proto devolepeři mohou nechat ceny nových bytů šplhat až k astronomickým výškám.
Chci zjednodušit proces stavby, a tím podpořit nejen soukromý developerský sektor, ale i alternativní způsoby stavění jako jsou spolky pro bydlení tzv. baugruppe, nebo bytová družstva. Snadnějším stavebním řízením by města mohla vytipovat nevyužívané pozemky, které dá k dispozici pro výstavbu a přihlásit by se mohli i spolky založené buď přímo občany, nebo prostřednictvím profesionálního organizátora a ucházeli by se pozemky v soutěži, kde získají právo stavby a na vlastní náklady postaví bytový dům.

 

Přeměna kanceláří na byty

Proběhnuvší pandemie nám všem ukázala, že můžeme pracovat z domova. Home Office si vyzkoušelo mnoho firem a některé poznali, že mohou ubrat na prostorách a tak ušetřit. Očekávám, že se na trhu objeví hodně prázdných kancelářských prostor a některé budou dlouhodobě opuštěné. Mnohdy tyto kanceláře mají dobré předpoklady na přestavbu na byty. Nechci nevyužité a chátrající kanceláře, a proto budu usilovat, aby stát urychleně přijmul natolik flexibilní legislativu, která umožní majiteli rychlou přeměnu kanceláří na byty, jejichž dispozice budou v souladu se státní politikou sociálního bydlení.